Muut kunnalliset luottamustehtävät

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Sastamala / Kuntapäättäjät / Muut kunnalliset luottamustehtävät

Kunnalliset luottamustehtävät 2013-2016

Tarkastuslautakunta
Pärssinen Markku  varalla Hakanen Seija
Virtanen Tero varalla Luoto Lauri

Keskusvaalilautakunta
Pietilä Pauli pj varajäsen (4. sisääntulossa) Mäkipää Esa

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Alajoki Kari varalla Hassi Sari
Ekojärvi Ilkka varalla Kuukka Salme

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Jaakola Birgit varalla Seurala Raija
Karmala Sami varalla Ristimäki Sami

Sastamalan opiston johtokunta

Hassi Sari pj varalla Saarinen Minna

Tekninen lautakunta
Kaunismaa Ritva varalla Koiranen Niina
Rintamäki Matti varalla Kuusisto Jarmo

Maaseutulautakunta

Lakkinen Sinikka vpj varalla Koiranen Niina
Mörtti Tapio varalla Väkkärä Markku

Rakennuslautakunta
Jarkko Pentti pj varalla Taipale Tapani
Hituri Raija varalla Saari Katja

Sastamalan Tilakeskuksen johtokunta

Santa Helena varalla Saukola Kati
Vinha Olavi varalla Lahdenperä Heikki

Sastamalan Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pohjanen Hannu vpj varalla Saari Katja

Pirkanmaan liiton kuntien edustajainkokous
Hakanen Pertti varalle Pietilä Pauli

Pirkanmaan sairaanhoitopiitin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Pietilä Pauli varalla Yli-Hongisto Ulla