Lautakunnat

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA  Kirsti Virtanen, varajäsen Mikko Kiio

TARKASTUSLAUTAKUNTA  Varapuheenjohtaja Tero Linna, varajäsen Tuomas Paananen

KAAVOITUSLAUTAKUNTA  Simo Arra

KASVATUS - JA OPETUSLAUTAKUNTA Varapuheenjohtaja Sakari Eerola, varajäsen Mikko Kiio

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tessa Manni, varajäsen Marjatta Välimaa

RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Puheenjohtaja Hannu Karppila, varajäsen Juha Koppanen

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA  Sirkka Tuhola, varajäsen Maija Kirvesoja

TEKNINEN LAUTAKUNTA  varajäsen Maija Kirvesoja

TIEJAOSTO  Maija Kirvesoja 

KANGASALAN VESI, johtokunta  Arja Heikkilä, varajäsen Seija Kamppari