KUNNANHALLITUS        

   - vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta        

   - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
   - valmistelee valtuustolle asiat, poikkeuksena tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan valmistelemat asiat
   - panee valtuuston tekemät päätökset täytäntöön
   - valvoo kunnan toimielimiä, otto-oikeus (= oikeus ottaa käsittelyyn lautakuntien tekemiä päätöksiä)
   - antaa toimintaohjeet kunnan edustajille eri yhteisöissä

KESKUSTAN EDUSTAJAT KUNNANHALLITUKSESSA

Hanna Holma, varajäsen Arja Marttala

Heikki Mäkelä, varajäsen Simo Arra

KUNNANHALLITUKSEN LIIKETOIMINTAJAOSTO

Simo Arra, varajäsen Heikki Mäkelä