Kuntapäättäjät

Huolenpitäjäpinssi-yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Peräpohjola / Suomeksi / Kunnat / Enontekiö / Kuntapäättäjät

Kuntapäättäjät

Keskustalla on kunnanvaltuustossa enemmistö. 17 kunnanvaltuutetusta 9 on keskustan listalta.
Enontekiön uudet kuntapäättäjät valittiin kuntavaaleissa lokakuussa 2012. 

Keskustalaiset kunnanvaltuutetut

Alamattila Jaakko
Alatörmänen Seppo
, kunnanvaltuuston pj               
Eira-Keskitalo Satu-Marja    
Keinovaara Ulla             
Keskitalo Sari                              
Keskitalo Tuomas                       
Kotavuopio Kari  
Kultima Elli-Maria
Syväjärvi Ulla-Maija
   

Kunnanhallitus

Jäsenet:                                                                   Varajäsenet:
Sari Keskitalo, puheenjohtaja                             Juha-Pekka Mäntyvaara
Jaakko Alamattila, varapuheenjohtaja             Piia Juuso  
Elli-Maria Kultima                                             Unto Kultima
Tuomas Keskitalo                                               Ulla Keinovaara

Tekninen lautakunta

Jäsenet:                                                                   Varajäsenet:
Paula Ahopelto, puheenjohtaja                          (Asta Korkalo)
Elli-Maria Kultima                                             (Jaakko Alamattila)
Alpo Peltovuoma                                                 (Tuomas Keskitalo)
                                                                                 (Ulla-Maija Syväjärvi)

Sivistyslautakunta

Jäsenet:                                                                   Varajäsenet:
Satu-Marja Eira-Keskitalo, puheenjohtaja     (Karri Angeli)
Hannu Kultima                                                   (Pohto Kirkkala)
Sirpa-Liisa Korva                                               (Anni Kuusela)
Unto Kultima                                                       (Johanna Kotavuopio)

 

Perusturvalautakunta

Jäsenet:                                                                   Varajäsenet:
Leena Palojärvi, puheenjohtaja                         (Sirpa-Liisa Korva)
Ulla Keinovaara                                                  (Meeri Vanhapiha)
Jaakko Alamattila                                               (Timo Tyrväinen)
Ari Mäkitalo                                                          (Esa Aidantausta)