Orimattilalaista Keskustapolitiikkaa

Keskusta.fi / Päijät-Häme / Suomeksi / Kunnat / Orimattila / Keskusta Orimattilassa / Orimattilalaista Keskustapolitiikkaa

Seuraavaksi valmistaudumme 2018 maakuntavaaleihin.

 

Orimattilan Keskustan poliittiseen toimintaan vaikuttaa mm.:

1. Huomioimme väestömäärän muutoksia kokonaisuudessaan ja ikäluokittain. Keskusta tähtää asukasmäärän, reityisesti lapsiperheiden lukumäärään kasvamiseen. Väestömuutokset vaikuttavat moniin kunnallisiin palveluasioihin ja niitä ptiää huomioida sopivin sopeutuksin jo hyvissä ajoin ennakoiden, koska se on mahdollista. 

2. So-Te uudistuksen loppuunsaattaminen ja niiden osien haltuunotto, mitkä jäävät vielä kunnan hoidettaviksi.

3. Orimattilan kunnan ja Päijät-Hämeen Maakunnan yhteistyön rakentaminen ja jatkossa sen toimintaan osallistuminen.

4. Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vanhushuoltokysymykset väestömuutosten mukaisesti myös tilojen osalta. Näistä pitää huolehtia tasapuolisesti talous huomioiden. Nykyisin esillä on tilojen riittävyyskysymykset sekä olemassa olvein tilojen perusparannukset ilmanpilaantumisen takia. 

5. Osallistumme ja luomme mahdollisuuksia nuorison asioiden parantamiseen ja hyvinvointiin.

6. Liiketoimintaedellytysten ylläpito ja parantaminen tontti-, väestö-, kasvu ja muun infrastruktuurin mukaisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntamme talouden rajoissa. Tavoitteenamme on työpaikkojen lisääntyminen kunnassamme.

7. Maatalouden edellytysten ylläpito ja parantaminen kunnassamme.

8. Ympäristäasioden ylläpito ja parantaminen kunnassamme.

9. Liikunta-, kulttuuri- ja yleissivistävien toimintojen ylläpito ja parantaminen kunnassamme. Nyt on alkamassa urheiluhallin uudistaminen ja se jatkunee aina vuuoteen 2021 asti.

10. Talousasioiden tasapainoinen hoito tuloineen, menoineen ja lainarahoituksineen. Ylläpidossa, uudistamisessa ja kunnostamisessa on muistettava talouden tasapaino.