VAALITEEMAT

Sinun asialla-vauvasta vaariin

VASTUSTAMME kuntien pakkoliitoksia ja palveluiden keskittämistä
- teemme yhteistyötä Kaakon kaksikossa sekä seudullisesti ja alueellisesti

PUOLUSTAMME kuntalaisten perusoikeuksia Miehikkälän kunnan alueella
- lähipalvelut kaikkien ulottuville ; sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito, vanhuspalvelut, lähikoulut ja lähiliikunta
- asumisen ja rakentamisen oikeus koko kunnan alueella 
- yleisten teiden kunto ja julkisen liikenteen toimivuus
- kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet kaikille

EDISTÄMME lasten ja nuorten tervettä kehitystä
- tuki harrastusmahdollisuuksiin
- turvallinen koulutie

LUOMME edellytyksiä yrittäjyydelle mm. hyödyntämällä rajan läheisyyttä
- kaavoitetusta teollisuusaluetarjonnasta huolehtiminen
- tuki monipuoliselle matkailutarjonnalle
- tuki yksityisteille