Kunnallisvaaliohjelma 2012

Keskusta.fi / Kymenlaakso / Suomeksi / Kunnat / Kotka / Etusivu / Kunnallisvaaliohjelma 2012

Keskustan Kotkan keskeisimmät kunnallisvaaliteemat 2012:

 • Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn on panostettava - koulutuksella, liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tukemalla.
 • Terveyspalvelut kohtuullisen lähellä ihmistä
 • Ikäihmiset ovat voimavara, hoito- ja hoivapalvelut omilla lähialueilla
 • Paikallista yrittäjyyttä tuettava
 • Seuraava kaupunginjohtajan virka määräaikaiseksi
 • Kaupungin kiinteistöstrategia on mietittävä uudelleen (ostot, myynnit ja vuokraukset)
 • E18-tien mahdollisuuksia hyödynnettävä
 • Karhulan kanjonin kattaminen päätökseen vihdoinkin

Tutustu Keskustan valtakunnalliseen kuntavaaliohjelmaan: Keskustan kuntavaaliohjelma.pdf


Keskustan Kotkan keskeisimmät keinot talouden tasapainottamiseksi:

Virkamiesten tehtävä on valmistella huolellisesti tasapainotettu budjetti sekä esittää mahdolliset uudet investoinnit realistiselta pohjalta, jossa mahdolliset riskit epäonnistumiseen on minimoitu. Rakennusinvestoinnit on budjetoitava tarkemmin, jotta ylityksiä ei tapahdu ja luottamus virkamieheen voisi jatkossa säilyä. Niin päättäjätkään eivät tuntisi itseään huijatuiksi myöhemmin ja voisivat luottavaisin mielin yhteistyössä tehdä päätökset.

 • tarpeettomat investoinnit jäihin, kokonaisuus on nähtävä esim. Ankkuri-kiinteistössä
 • harkinnanvarainen palvelutarjonta on kyseenalaistettava (ylenpalttinen puistorakentaminen, taiteilija-apurahat yms.)
 • Kotka-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuspohjan tarkastelu, voi koskea paitsi energia- myös kulttuuri- tms. yhtiörakenteita
 • kiinteistöjen ja maa-alueiden myynti, voisi harkita myös edullisen yritystilan vuokraamista tai lahjoittamista erityisehdoin esim. pääkaupunkiseudun yrityksille
 • veroprosentin korottaminen asteittain 0.5 %:sta alkaen
 • henkilöstön sairauspoissaolojen seuraaminen tarkasti edelleen, työolojen kohentaminen
 • sijaisten ja määräaikaisten vähentäminen
 • henkilöstön vapaaehtoiset vapaat, työaikapankki, lyhennetty työaika pienemmällä palkalla
 • henkilöstön osittainen lomautus
 • ulkoistamisen vaihtoehdot mietittävä eri sektoreilla
 • valtion ja kuntien tehtäväjako on käytävä läpi, erittäin tärkeätä mm. erikoissairaanhoidossa
 • uusia velvoitteita kunnille ei pidä määrätä, ellei niille anneta rahaa
 • subjektiivinen päivähoito-oikeus on mietittävä uudelleen
 • maakunnallisen ja seudullisen yhteistyön syventäminen eri sektoreilla, koulutus, kulttuuri, kaavoitus jne.
 • Venäjä-mahdollisuuksien ja E18-tien hyödyntäminen innovatiivisesti
 • hallituksen teot Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi huipputärkeitä, erilaisten yritysten toiminnan helpottaminen erilaisin työelämäratkaisuin