Toimintasuunnitelma

Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Me / Toimintasuunnitelma

Toiminta

Keskustan Keski-Suomen piiri r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Toimintavuosi 2016 on Keskustan Keski-Suomen piirin 97. toimintavuosi. Kevään 2015 eduskuntavaalivoitto, joka toi Keski-Suomeen yhden kansanedustajapaikan lisää, nosti Keskustan Keski-Suomessa suosituimmaksi puolueeksi peräti 20 kunnassa – jopa Jyväskylässä Keskusta oli ykkönen!

Vaalitulos antaa erinomaiset eväät suunnata katseet kohti kevään 2017 kunnallisvaaleja. Toimintavuonna 2016 piirissä keskitytään kunnallisvaaliehdokkaiden rekrytoimiseen sekä Keskustan jäsenten ja kunnallisvaaliehdokkaiden toimintavalmiuksien kehittämiseen erilaisten koulutusten ja keskustelutilaisuuksien kautta. Toimintavuonna piirihallitus laatii yhdessä kunnallisasiain toimikunnan kanssa piirin syyskokouksen päätettäväksi maakunnallisen kunnallisvaaliohjelman. Maakunnan eri luottamushenkilöorganisaatioiden toimintaa esitellään piirihallituksen kokousten yhteydessä.

Keskustan jäsenuudistusta jatketaan piirin alueella Turun puoluekokouksen 2014 päätösten mukaisina. Tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä, että jokainen osasto kerää jäseniltään vuotuista jäsenmaksua puoluevaltuuston suositusjäsenmaksun suuruisena ja piiriperintäisenä.

Piirin puheenjohtajisto kiertää kaikki kunnallisjärjestöt läpi kesä-syyskuussa kunnallisvaalien, ehdokashankinnan sekä jäsenuudistuksen merkeissä.