Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Laukaa / Uutiset ja tapahtumat


2.3.2017 Laukaan keskustan kannanotto turvallisuuden edistämisestä:

Julkaistu Laukaa-Konnevesi-lehdessä 2.3.2017

Yleistä turvallisuutta edistettävä Laukaassa

Laukaan keskustan kunnallisjärjestö piti vuosikokouksen sunnuntaina 19.2.2017. Kokouksessa vierailivat keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä ja kansanedustaja Aila Paloniemi, joiden alustusten pohjalta keskusteltiin mm. syrjäytymisestä, eriarvoistumisesta ja kansalaisten turvallisuudesta. Kokouksen perusteella kunnallisjärjestö on laatinut seuraavan kannanoton:

Laukaan keskustan kunnallisjärjestö kantaa huolta yhteiskunnassa vallitsevasta syrjäytymisestä, eriarvoistumisesta ja yleisestä turvattomuudesta. Nykyinen kansalaisten kasvanut turvattomuuden tunne on seurausta monista tekijöistä. Näihin kuuluvat ainakin työttömyys, pätkätyöt ja muu taloudellinen epävarmuus, eri puolilla lisääntyneet väkivaltaiset levottomuudet, ympäristömuutos sekä yleisen epäkunnioittavan ja repivän keskustelukulttuurin voimistuminen.

Suomen Keskusta rp:n tavoitteena on ollut puolueen alkuajoista lähtien luoda kaikille kansalaisille yhtäläinen sosiaaliturva, joka takaa vähimmäistoimeentulon elämän kaikissa tilanteissa. Nykyisessä perusturvassa on kuitenkin puutteita, ja tähän pääministeri Juha Sipilän hallitus pyrkii etsimään ratkaisuja muun muassa perustulokokeilun kautta saaduilla kokemuksilla. Perusturvan parantamista hahmotellaan myös keskustan periaateohjelman uudistamistyössä.

Samalla Laukaan keskusta kartoittaa mahdollisuuksia luoda paikallisesti kuntalaisten turvallisuutta tukevia toimintamalleja. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat riittävän perusturvan ohella turvallinen ympäristö, turvalliset työ- ja koulutilat sekä turvalliset liikenneratkaisut. Laukaan keskustan valtuustoryhmä onkin tehnyt viime vuonna 24.10.2016 valtuustoaloitteen koulumatkojen turvallisuudesta ja turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden kustannusten selvittämisestä Laukaan kunnassa.

Laukaan keskustan kuntapolitiikan lähtökohtana on edistää oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Niiden kautta myös arjen turvallisuus rakentuu. Keskusta ei hyväksy kiusaamista missään muodossa ja antaa täyden tukensa kiusaamisen vastaiselle työlle kouluissa ja työpaikoilla. Myös erittäin ikävään ja usein piilossa tapahtuvaan lähisuhdeväkivaltaan on puututtava kaikin mahdollisin keinoin. Ongelmien ratkaisemisessa on syytä hyödyntää väkivallasta tuotettua ajankohtaisinta tutkimustietoa.

Laukaan keskusta sitoutuu edistämään hyviä käytöstapoja kuntalaisten välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisen median keskusteluissa. Toisten huomioiminen ja jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen ovat tärkeimpiä keskustalaisia periaatteita. Ne ovat myös pohja, johon yksilötason turvallisuudentunne viime kädessä nojaa. Sellaisessa paikallisyhteisössä on helppoa ja turvallista toimia, jossa jokainen tietää tulevansa kuulluksi ja kunnioitetuksi kaikissa arkipäivän kohtaamisissa.

 

Laukaan keskustan kunnallisjärjestö

Antti Puupponen, vpj.

Kirsi Nieminen, pj.

Keijo Koivisto, siht.