Keskustan Konneveden valtuustoryhmä


Pekka Karhunen, valtuuston pj.
Pekka Pynnönen, valtuustoryhmän pj.
Reijo Jämsen
Katariina Kaartinen
Matti Kakko
Katja Kuusinen
Tarja Kytölä
Timo Manninen
Heikki Oittinen
Esa Rossi
Aino Savolainen
Simo Väisänen