Valtuuston keskustalaiset jäsenet

Juha Laaksonen  Valtuuston puheenjohtaja
Koskinen Satu
Suomäki Eero
Rantala Matti
Poikonen Toivo
Kolari Riitta
Äijänen Kirsti
Pitkänen Satu
Syrjälä Ari
Saarelainen Anita
Mäenpuro Heikki
Keisanen Miska
Kivipuro Jouni
Humppi Sirpa

Katso lisää: www.karstula.fi