Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Kainuu / Suomeksi / Kunnat / Sotkamo / Uutiset ja tapahtumat

Keskustan Sotkamon kunnallisjärjestön syyskokous pidetään


torstaina 17.11.2016 klo 18.00 virastotalon valtuustosalissa.

Tervetuloa!

 --

 

 

Keskustan Sotkamon kunnallisjärjestön vuosikokous pidettiin sunnuntaina 20.3.2016 klo 18.00 Särkisen tuvalla.

Vuosikokouksen kannanotto:

ELINVOIMAA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISELLÄ

Sotkamon kunnan tulevaisuuden perusta on vahvassa, monipuolisessa elinkeinorakenteessa ja voimakkaan itsetuntoisessa tulevaisuuden uskossa.

Sotkamonkin kunta on tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mutta kehittymisedellytyksemme ovat vahvat ja monin osin kiinni meistä sotkamolaisista itsestämme. Talous vaatii tasapainottamista niin oman toiminnan uudistamisella kuin yhteistyötahojen, kuten Kainuun sote-kuntayhtymän, tiukalla talousohjauksella - unohtamatta kuntalaisten palvelutarpeita.

Keskustan Sotkamon kunnallisjärjestö korostaa elinkeinojen kehittämistä. Kuntastrategian mukaisesti on tärkeää tukea kasvuhaluisten elinkeinojen kärkihankkeita ja luoda yrittämisen edellytyksiä. Mitään elinkeinoaloja ei pidä sulkea pois mahdollisuuksien kirjosta. 

 

Yksi toteutunut tämän suuntainen askel on kuntalisä, joka on suunnattu sotkamolaisille yrityksille ja yhdistyksille työelämään palaavien työllistämiskynnyksen madaltamiseksi. Kuntalisä on tarkoitettu uuden työntekijän koulutus- ja perehdyttämiskustannusten kompensointiin.

Matkailuun on työstetty uusi Sotkamo-Vuokatti Masterplan 2030, jonka tavoitteena on tuoda kasvua, kansainvälistymistä ja hyvinvointia kuntaamme. Ohjelmaan laaditut askelmerkit on toteutettava, jotta matkailu saa uutta virtaa toimintaansa.

Kainuun liiton suuntaan Keskustan Sotkamon kunnallisjärjestö kääntyy muistuttamaan, että valtion kärkihankkeisiin varattuja investointirahoja pitää edelleen kohdentaa heikkokuntoisten teiden, painorajoitettujen siltojen, rataverkon ja niihin liittyvien puuterminaalien rakentamiseen Kainuussa.

Maa- ja metsätalous on perinteinen ja tärkeä tukijalka kuntamme taloudelle ja elinvoimaiselle maaseudulle. Tätä laajan biotalouden mahdollisuudet edelleen korostavat. Sektorin kehittämiseksi Kainuussa ja koko Suomessa Keskustan kunnallisjärjestö vaatii Luonnonvarakeskuksen - Luken - Sotkamon toimipisteen määrätietoista kehittämistä lakkauttamis- ja toiminnan siirtokaavailujen sijaan. Kunnallisjärjestö vaatii Kainuun liitolta toimia tässä asiassa. 


 


Kansanedustaja Timo Korhosen kotisivu: www.timokorhonen.fi 

ja Facebooksivu: https://www.facebook.com/timo.korhonen.353?fref=ts

 

 

 

 

Tavataan