Keskustanaiset

Keskustanaiset

Puolangan Keskustanaisten paikallisyhdistys ry. on pitäjän suurimpia paikallisyhdistyksiä. Jäsenten lukumäärä 0n yhteensä 70 jäsentä, mutta heistä jäsenmaksunsa vuoden 2015 loppuun mennessä maksanutta on vain 41 jäsentä. Maksaneiden jäsenmäärä vaikuttaa yhdistyksen vaikuttamismahdollisuuksiin, sillä piirikokouksiin ja puoluekokouksiin yhdistys saa lähettää edustajia vain maksaneiden jäsenten mukaan.

Piirikokouksiin:   1 edustaja jokaista alkavaa 25 jäsentä kohden => 2 edustajaa + 2 varaedustajat 

Puoluekokouksiin: 1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden => 1 edustaja + 1 varaedustaja 

Keskustanaiset ovat aktiivisin paikallisyhdistys Puolangalla.

Vuosikokouksessa 29.2.2016 yhdistys antoi julkisuuteen kaksi puoluekokousaloitetta:

Aihe 1:  Pienyrittämisen / itsensä työllistämisen turvaaminen ja lisääminen

 Suomessa vaikuttaa mittava lukumäärä yrityksiä, jotka työllistävät omistajansa.

Palkattuja työntekijöitä ei näissä yrityksissä ole. Nämä pienyritykset antavat

toimeentulon joko osittain tai kokonaan omistajalleen.

Pienyrittäjien määrä tuskin pysyy nykyisellään tulevina vuosikymmeninä:

toimeentulon epävarmuus, kilpailu suurempien yritysten kanssa ja maan ulko-

puolelta tulevat vastaavat tuotteet syövät motivaatiota. Lisäksi pienyrittäjä-

sukupolvien vaihtuminen ja sukupolvenvaihdokset yrityksissä eivät houkuttele

nuorempia jatkamaan.

Mitä voitaisiin tehdä itsensä työllistävän pienyrittäjän aseman turvaamiseksi

tulevaisuudessa?. Kaiken aikaa tulee muistaa, että ko. ryhmän ihmiset ovat

poissa työttömien joukosta: heidän aktiivinen elämäntapansa ruokkii monen-

laista hyvää ja kannatettavaa ja parhaimmiltaan johtaa yrityksen kasvuun ja

ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen.

Yksi varteenotettava kannustin voisi olla verohelpotusten lisääminen itsensä

työllistävälle ihmiselle. Nykyisen lainsäädännön mukaan alv:n alaraja on 10 000

euroa. Kannatettavaa on, että alaraja tuloverossa olisi myös 10 000 euroa.

Pienyrittäjä saisi ansaita tämän summan ja vasta summan ylittävältä osalta

alkaa varsinainen verotettava tulo.

 

Aihe 2: Suomalaisen ruoan tuotannon ja käytön turvaaminen ja lisääminen

Puolangan Keskustanaiset esittävät ja vaativat, että puolue toimii johdomukaisesti

sen eteen ja puolesta, että Suomessa tuotettu ruoka ( viljat, perunat, juurekset, palko-

kasvit, hedelmät, marjat, sienet, kananmunat, maitotaloustuotteet, lihat, kalat, hunaja ja

yrtit ) turvaavat kotitalouksien sekä julkisten ruoanvalmistuslaitosten perusraaka-

aineiden 70 - 80 % saatavuuden ja käytön edistämisen.

 Suomessa tuotettu ruoka on aina ns. lähiruokaa, oli kyseessä alueena kunta, maakunta,

maakuntien rajat ylittävä toiminta tai koko Suomi.

 Suomessa tuotetut ruokatalouden perusraaka-aineet ovat terveellisiä, turvallisia ja

takaavat osaltaan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin.

On ryhdyttävä kiireellisiin ja välittömiin  toimenpiteisiin siitä, että hankintalaki ei aseta

estettä suomalaisen ns. lähiruoan  käytön lisäämiselle esim. kouluissa, oppilaitoksissa,

terveydenhuollossa ja muissa julkisissa ruoanvalmistuslaitoksissa  sekä -paikoissa.

 Julkisissa hankinnoissa tulee myös edellyttää, että eläinperäiset elintarvikkeet on

tuotettu oloissa, jotka vastaavat ja noudattavat suomalaisia eläinsuojelumääräyksiä.

 Lisäksi suomalaisten elintarvikkeiden jäljitettävyys on omaa luokkaansa, verrattuna

tuontielintarvikkeisiin.

 Asiaa tulee tarkastella ns. normipurkutalkoiden näkövinkkelistä, koska terveellisen

Suomessa tuotetun ruoan käytön lisäämisellä saadaan lisättyä työtä ja toimeentuloa sekä

inhimillistä elämää ja mielekästä tekemistä.

 

Puolangan Keskustanaisten paikallisyhdistys ry:n

Vuosikokous 29.2. 2016 

 

Syyskokous

Aika  tiistai 27.9.2016 klo 17:30  

Paikka Virkkula, Keskuskatu 3, 89200  Puolanka

Asiat Sääntömääräiset syyskokousasiat