Kunnallisohjelma 2013-2016

Keskusta.fi / Kainuu / Suomeksi / Kunnat / Kuhmo / Keskusta Kuhmossa / Kunnallisohjelma 2013-2016

Kuhmon tulevaisuuden ratkaisevat tahto ja asenne

Kuhmon Keskusta haluaa olla kehittämässä sellaista Kuhmoa, jossa jokaisella asukkaalla on hyvä elää, opiskella, tehdä työtä ja harrastaa. Uskomme, että Kuhmon vahvuuksilla, jämäkällä kunnallisella päätöksenteolla ja oikealla asenteella sekä jatkuvalla kehitystyöllä pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Työtätekevä ja ahkera Kuhmo

Elinympäristö, Kainuu ja Suomi muuttuvat yhä nopeammin. Historia on hyvä tuntea, mutta katse on kuitenkin luotava tulevaisuuteen. Kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia luo suunnan, mutta kaikkea ei voi ennakoida. Siksi muutosvalmiutta on myös löydyttävä. Tulevalla valtuustokaudella on tärkeää tarvittaessa rikkoa ajattelu- ja toimintatapoja avointa keskustelua ja demokratiaa kunnioittaen. Kaikkia kaupungin toimintoja on tarkasteltava siltä kannalta, miten ne parhaiten palvelevat kuntalaisia.

Tarkkaa, realistista ja tosiasiat tunnustavaa taloudenhoitoa jatketaan tulevaisuudessakin. Vastuulliseen taloudenhoitoon kuuluu menojen tarkastelun lisäksi myös tuloista huolehtiminen. Nykyisten työpaikkojen ja yritysten säilyttäminen sekä uusien työmahdollisuuksien luominen vaativat tavoitteellista, selkeää ja johdonmukaista elinkeinoasioiden hoitoa. Mahdollisuuksien mukaan kaupungin on omissa hankinnoissaan käytettävä paikallisia tuottajia ja yrittäjiä.

Menestyminen vaatii yhteistyötä ja yhteisvastuuta, jotka perustuvat jokaisen kuntalaisen arvoon ja arvokkuuteen. Kaikkien myötävaikuttamista tarvitaan yhteisen hyvinvoinnin rakentamisessa ja terveyden edistämisessä.

Päätöksentekoon osallistuva Kuhmo

Vuoden 2013 alussa Kainuu siirtyy kahden kuntayhtymän malliin. Kuntayhtymien valtuustoihin ja hallituksiin tulevat edustajat kustakin osallistujakunnasta. Meidän on puhuttava ja keskusteltava avoimesti uusista tilanteista ja mahdollisuuksista. Asioihin pitää ottaa selkeästi ja rakentavasti kantaa. Meidän oman, paikallisen kuhmolaisen päätöksenteon merkitys kasvaa. Me keskustalaiset olemme valmiita kantamaan vastuuta kiperistäkin päätöksistä.

Ihmisläheisten peruspalveluiden turvaaminen Kuhmossa on tärkeää. Palvelut pitää saada läheltä! Myös maakuntatasolla on pidettävä huoli siitä, että lähipalvelut toimivat ja ovat alueellisesti tasapuolisia.

Kaikkien Kuhmo

                                                                                                  

Työ ja toimeentulo, turvallinen ja laadukas elinympäristö harrastusmahdollisuuksineen luovat Kuhmon, jossa viihtyvät kuhmolaiset ja vieraat. Meidän tulee huolehtia siitä, että eri ikäryhmät ja eri elämänvaiheissa olevat tuntevat olonsa Kuhmossa turvalliseksi.

Kaikentasoisen tiestön kunnossapitäminen on kuhmolaisille elinehto. Tulevaisuuteen tähtäävät tietoliikenneyhteydet pitää turvata. Kuljetuspalveluita ja palveluiden liikkuvuutta on kehitettävä ennakkoluulottomasti.

Hyvinvoiva Kuhmo

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Kuhmo on liikuntapitäjä, liikuntaa harrastetaan vauvasta vaariin. Liikunnan merkitys terveyden ennaltaehkäisevänä hoitona on kiistaton. Liikuntamahdollisuudet turvataan kunto- ja kilpaurheilijoille.

Henkisen kasvun Kuhmo

Laadukas esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus antavat elämään hyvät eväät. Lukiokoulutus on säilytettävä kilpailukykyisenä ja sen musiikkipainotteisuutta on edelleen kehitettävä. Kuhmon on oltava valmis tukemaan toimia, joilla ammattiopetus voidaan säilyttää kaupungissamme nuorille ja aikuisille keskiasteen koulutusta tarjoavana oppilaitoksena.

Tulevaisuudessakin teemme työtä sen eteen, että päivähoito- ja koulutuspalvelut toimivat mutkattomasti.

Kuhmo tunnetaan korkeatasoisesta kulttuurista. On pidettävä huolta siitä, että Kuhmon maine kulttuurikaupunkina pysyy ja vahvistuu.

Ympäristöstään ylpeä Kuhmo

Kuhmossa on rikas ja monipuolinen luonto. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on pitää siitä huolta. Kuhmolainen osaa elää luonnon kanssa sopusointuista rinnakkaiseloa. Normaali metsän ja luonnon hyödyntäminen järkevällä tavalla on turvattava tulevaisuudessakin.

Vesistöjen ja erämaan hyödyntämistä matkailu- ja virkistyskäytössä on kehitettävä.

Elinvoimainen, iloinen ja eteenpäin katsova Kuhmo

Vahva taajama sekä omista voimavaroistaan ylpeä ja elinvoimainen perukka yhdessä antavat vankan pohjan Kuhmon menestykselle.

Kehittämistyössä on säilytettävä aktiivinen ote sekä iloinen, eteenpäin suuntaava ja toiset ihmiset huomioon ottava asenne. On huomattava positiiviset asiat. Näiden periaatteiden avulla sekä terveellä ja rakentavalla kritiikillä Kuhmon Keskusta haluaa olla yhdessä eri toimijoiden kanssa luomassa tulevaisuuden Kuhmoa.