Keskustan valitsijayhdistys Pieksämäen seurakuntavaaleissa – teemat / tavoitteet

 

Keskustan valitsijayhdistyksen arvoperustana on keskusta-aatteen mukainen ihmisyys ja sen kehitystarve. Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, kansanvaltaisuus, tasa-arvo ja lähimmäisten huomioonottaminen. Keskustalaisuuden lähtökohdat ovat kristinuskon arvope-

rustan mukaisia. Ehdokkaidemme joukossa on tasapuolisesti miehiä ja naisia, nuoria ja aikuisia. Edustamme niin taajamien kuin maaseudunkin väestöä ja joukossamme on kokeneiden valtuu-

tettujen lisäksi useita uusia kasvoja. Me keskustan ehdokkaat olemme avoimesti aatteellisen taustamme tunnustavia ja sen pohjalta olemme valmiita vaikuttamaan seurakuntamme toimintaan.

 

Keskustan näkemyksen mukaan yhdistyneen Pieksämäen seurakunnan toiminta on käynnistynyt hyvin. Monet seurakunnan työmuodot ovat kehittyneet myönteisesti. Toiminta on myös alueellisesti kattavaa tavoittaen lähes kaikki väestöryhmät. Seurakuntamme talous on vahva eikä esimerkiksi veronkorotuksiin ole aihetta. Tarpeettomasta rakennuskannasta on syytä luopua. Jäppilän kirkko on kuitenkin korjattava samoin kuin tulee uusia Pieksämäen vanhan kirkon urut.

 

Keskustan näkemys on, että seurakunnan tulee olla jäsentensä hengellisenä ja myös aineellisena tukena. Pidämme tärkeänä, että nykyisten työmuotojen lisäksi seurakunnan työssä painotetaan työtä erityisryhmien puolesta. Toiminnan painopisteiksi esitämme:

 

  • jumalanpalveluselämää monipuolistetaan lisäämällä erityisjumalanpalveluksia, jotka voivat tuoda uusia ryhmiä kirkon toimintaan

 

  • isoiskoulutusta laajennetaan siten, että se kattaa laajasti nuorten hengellisen kasvun alueet ja ilmaisutaidolliset valmiudet (musiikki, kirjoittaminen, esiintyminen, jne.). Koulutuksen avulla luodaan nuorille mahdollisuus jatkuvaan seurakunnassa toimimiseen

               

  • seurakunta aktivoi eri-ikäisiä seurakuntalaisia toimimaan tukihenkilöinä mm. yksinäisille vanhuksille, lapsiperheille, nuorille ja muille tukea tarvitseville seurakunnan jäsenille

 

  • vanhusten yhteisöllistä asumista edistetään antamalla seurakunnan asiantuntemusta uusien asumisratkaisujen toteuttamiseen

 

  • muuttuvan maailman keskellä ihmiset tarvitsevat kirkon sanomaa ja yhteisöllisyyttä

 

Seurakunnan tulee ottaa toiminnassaan lähtökohdaksi luonnon ja ympäristön suojelu. Käytännön toimenpiteinä esitämme:

 

  • seurakunta ryhtyy käyttämään toiminnassaan entistä enemmän lähiruokaa ja reilun kaupan tuotteita. Muissakin hankinnoissa seurakunta noudattaa läheisyysperiaatetta

 

  • seurakunnan energiankäytössä siirrytään entistä enemmän uusiutuvan energian tai maalämmön käyttöön

 

Keskusta haluaa pitää nykyisen kirkkomme kansankirkkona. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksymme kirkossa ja seurakunnassa erilaisia näkemyksiä ja elämänkatsomuksia. Kirkkomme ongelmaksi voi tulla, että jos keskitymme kiistelemään opinkappaleista, unohdamme perusasian eli evankeliumin julistuksen ja käytännön seurakuntatyön. Valitsijayhdistyksen kanta on, että teemme kristinuskon hengessä käytännön työtä seurakun-

talaisten hyväksi.

 

Kiitämme vapaaehtoistyöntekijöitä ja –järjestöjä arvokkaasta työstä, jota teette lähimmäistemme hyväksi.