Vaaliohjelma


KESKUSTAN PIEKSÄMÄEN KUNNALLISVAALIOHJELMA 2012


Keskustan tavoitteena on työpaikkojen lisääminen ja väestön kasvu, kestävä kehitys ja hyvät palvelut ja ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Haluamme säilyttää itsenäisen Pieksämäen ilman liitoksia.

Keskusta tukee perheiden ja ikääntyvien kuntalaisten oikeutta valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa. Kaupungin tehtävänä on tukea asumisen, työssäkäynnin ja toimeentulon edellytyksiä järjestämällä palvelut tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti asuinpaikasta riippumatta.

Työpaikkojen lisäämisessä avainasemassa on yritystoimintaa edistävä kaavoitus. Erilaiset palvelu- ja matkailuyritykset, teollisuus ja energiantuotanto tarvitsevat hyviä toiminta-alueita niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Lisäksi tarvitaan selkeät tavoitteet ja keinot työpaikkojen lisäykselle.

Kaupungin tulee edistää lähiruuan ja muiden lähellä tuotettujen tavaroiden ja palvelujen käyttöä.

Keskusta haluaa turvata vakaan ja terveen kuntatalouden.

Yhteistyökumppanuutta kehitetään ja tiivistetään vapaaehtoisjärjestöjen, yksityisyrittäjien sekä seurakunnan kanssa palvelujen turvaamiseksi.