Kuntavaaliohjelma

Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Kuntavaaliohjelma

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön kuntavaaliohjelma


Kotikaupunkimme on hyvä paikka asua. Pyrimme siihen, että kaupunkimme menestyisi ja tulisi vielä halutummaksi paikaksi ihmisille ja yrityksille. Tavoitteemme on, että yhä useampi koti olisi Mikkelissä.
Talous on saatava kuntoon

Nyt on alkamassa realistisempi taloudenpidon aika, eikä hetkeäkään liian aikaisin. Näemme, ettei kaupungin talouden hoitamisessa ole muistettu, että "velka veli otettaissa, veljenpoika maksettaissa". Loputtomasti ei kaupunki voi kuluttaa enemmän kuin tienaa.

Mikkelin talous on saatava kestävälle pohjalle. Siten voidaan tarjota laadukkaat sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut kotikaupunkimme asukkaille myös pitemmällä aikavälillä.

Me keskustalaiset olemme suuntautuneet ja motivoituneet jatkamaan talouden tasapainottamista. Tavoite on kaupungin velan lyhentämisen aloittaminen. Vahvempi talous antaa paremman lähtökohdan kaupungin kehittämiselle.

Kuluvan vuoden aikana on kaupungin menoja äkkijarrutettu eli turvauduttu lomautuksiin. Tämä rankka toimenpide toimi ankeana herätyksenä taloustilanteeseen.

Kaavoitushankkeet on vietävä päätökseen

Kaavoituksen tulee seuraavan neljän vuoden ajan keskittyä käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Aloitettujen lähiöiden kadut ja muut rakenteet on tehtävä valmiiksi. On kohtuutonta, jos keskeneräisten katujen ja teiden varsilla joudutaan asumaan vuosia kuin rakennustyömaalla.

Asuntotuotannon tarpeisiin tulee selvittää keskustasta ja sen tuntumasta kaavalliset mahdollisuudet. Elinkeinoelämän tarvitsemat Pieksämäentien risteysalueen ja Karkialammen kaavat tulee viedä onnelliseen loppuun.

”Mikkelin helmen” eli Graanin ja keskustan väliin jäävän, kaupunkikuvallisesti keskeisen alueen laadukas kaavoitustyö antaa Mikkelille mahdollisuuden rakentaa viihtyisä ja näyttävä kokonaisuus Saimaan rannoille.

Vesiosuuskuntien ja yksityisteiden avustukset ovat taajamien ulkopuolella asuville todelliseen tarpeeseen.

Koulutus tähtää tulevaisuuteen

Koulutus on kotikaupunkimme nuorison menestymisen kannalta avainasemassa. Koulutus onkin turvattu ala-asteilta korkeakouluyksiköihin asti, mutta ongelmana on nykyiseen tarpeeseen liian suuret koulutilat. Ikäluokkien pienuus on otettava huomioon ja ylimääräisistä tiloista on luovuttava. Näin saatava säästö antaa mahdollisuuden opetuksen laadun parantamiseen. Vapautuville varoille olisi opetuspuolella käyttöä muun muassa opetusryhmien kokojen pienentämisessä, koululaisten kerhotoiminnassa ja koulunkäyntiavustajien palkkaamisessa.

Keskusta pitää kaikissa tilanteissa tärkeänä säilyttää Anttolassa ja Haukivuorella koulun, lääkäripalvelut ja vanhustenhoidon lähipalvelut.

Peruspalvelut on tuotettava tehokkaasti

Mikkelin on taattava kuntalaisille moninaiset palvelut terveydenhoidossa ja sosiaalipuolella. Nämä vievät valtaosan budjetista. Näiden palveluiden älykäs ja tehokas tuottaminen on talouden tasapainottamisessa välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta olemme valmiit selvittämään terveyspiiriä yhtenä vaihtoehtona hallintomalliksi. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tulee jatkossa toimia paremmin yhteen. Lääkäreiden saannin eteen kaupungin tulee tehdä kaikki voitava.

Vanhusten osalta kotona asumista tulee tukea pontevasti: kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen tahto. Myös kunnan talouden kannalta vanhuksen kotona asuminen on useimmiten edullisin vaihtoehto.

Kotikaupunkimme vanhukset tarvitsevat myös jopa nykyistä useampia laitospaikkoja osaavine henkilöstöineen.
Hyvän elämän edellytykset: Puhdas ympäristö ja elävä kulttuuri

Kotikaupunkimme puhdas ja vesistöjen elävöittämä maisema tarjoaa hienoja ympäristöjä asumiseen, harrastamiseen ja työntekoon. Kaavoituksella ja tieyhteyksiä kehittämällä on luotava mahdollisuus tulla Mikkeliin yrittämään ja asumaan ja viihtymään.

Luonnonympäristö on hyvä lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla saadaan kaupungin asukkaat ja täällä aikaansa viettävät ja rahojaan käyttävät vierailijat viihtymään.

Ennaltaehkäisevään hoitoon ja ihmisten kannustamiseen terveysliikunnan pariin tulee sijoittaa. Kunnolliset hyvin hoidetut lähiliikuntapaikat, hiihtoladut ja luistelukentät luovat tälle pohjaa.
Älä pelkää muutosta, kotikaupunki Mikkeli
Muutokset kuuluvat myös kotoisen Mikkelimme elämänmenoon. Ne ovat itse asiassa välttämättömiä. Lopulta kun onkin niin, että vain muutos on pysyvää.

Ne yhteiskunnat ja yksilöt, jotka tämän ymmärtävät ja tahtovat ja rakastavat ja syleilevät muutosta, kasvavat ja lisääntyvät ja menestyvät.