Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Tammela / Uutiset ja tapahtumat

Tavataan

Pii­ri, syys­ko­kous la 18.11. klo 10 Hat­tu­las­sa Ju­tei­ni­ta­lol­la (os. Kau­pa­tie 3). Val­ta­kir­jo­jen tar­kas­tus ja kah­vio avoin­na klo 9. Esi­tys­lis­tal­la sään­tö­mää­räi­set asi­at sekä vuo­den 2016 ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen. Po­liit­ti­sen kat­sauk­sen pi­tää puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen.

Ret­ki edus­kun­taan, to 23.11. Läh­tö bus­sil­la klo 8.15 Fors­san ABC:ltä, klo 9 Hä­meen­lin­nan mat­ka­huol­los­ta, 9.30 ABC Rii­hi­mä­ki. Edus­kun­nas­sa ta­paam­me kan­sa­ne­dus­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lan sekä tu­tus­tum­me re­mon­toi­tuun ta­loon opas­te­tul­la kier­rok­sel­la. Lou­nas nau­ti­taan Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, jon­ka jäl­keen pa­laam­me edus­kun­taan seu­raa­maan ky­se­ly­tun­tia. Ko­ti­mat­kal­le läh­dem­me klo 17 jäl­keen reit­tiä Hel­sin­ki-Rii­hi­mä­ki-Hä­meen­lin­na-Fors­sa. Fors­saan saa­vum­me n. 19.30 paik­keil­la. Mat­kan hin­ta (sis. mat­kat, lou­naan ja vä­li­pa­lan pa­luu­mat­kal­la) 40 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mi­set pii­ri­toi­mis­tol­le ete­la-hame@kes­kus­ta.fi tai 050-374 5416. Toi­mi no­pe­as­ti, sil­lä paik­ko­ja on ra­joi­te­tus­ti! Opin­to­mat­ka jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä MSL:n kans­sa.

Uutisia

Kuntavaaleissa 9.4. annettiin Keskustan ehdokkaille 1.111 ääntä, jotka oikeuttivat 10 valtuustopaikkaan.
Asetettu tavoite saavutettiin ja neuvottelut luottamustoimipaikoista 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle on aloitettiin. Pitkien neuvottelujen jälkeen saatiin nimiehdotukset luottamushenkilövalinnoiksi. Kunnallisjärjestön yleinen kokous hyväksyi valinnat kokouksessaan 14.6.

Kunnanvaltuusto kokoontui 19.6. täyttämään avoimiksi tulleet luottamustoimipaikat.

Kohtaan Kuntapäättäjät on kirjattu Keskustan luottamushenkilövalinnat.