Vaaliohjelma 2012

KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA RIIHIMÄELLÄ 2013-2016

Riihimäen paikallisyhdistys pitää ohjeenaan syksyn kuntavaaleissa puoluekokouksen hyväksymää kuntavaaliohjelmaa 2012, joka löytyy osoitteesta: www.keskusta.fi

Muutamia kohtia haluamme nostaa esille erityisesti omaa kuntaamme koskevina.

"Terveessä kunnassa mahdollistuu hyvä elämä"
"Kaunis kunta – myös sisältäpäin."
"Kotikunnasta turvaa vauvasta vaariin."

Perheille apua arkeen ajoissa”

Keskustan vaihtoehto kuntarakenteeksi Riihimäen seudulla

 • Riihimäki voi jatkaa nykyisten rajojensa sisällä ja pystyy tarjoamaan tarvittavat kuntapalvelut hyvässä yhteistyössä lähikuntien kanssa

 • kuntaliitosten tulee perustua kunnanvaltuustojen vapaaehtoisiin päätöksiin

 • jos kuntaliitoksiin joudutaan, ovat Hausjärvi, Loppi ja mahdollisesti Janakkala tervetulleita muodostamaan uuden kunnan Riihimäen kanssa.

 • kuntauudistuksen tavoitteina ovat kustannustehokkaat, laadukkaat ja jokaisen kuntalaisen saavutettavissa olevat palvelut

 • nykyisiä kuntarajoja laajempaa aluetta koskevat erikoispalvelut voidaan toteuttaa kuntien yhteisvoimin maakunnallisesti

 • keskusta haluaa aitoa ja avointa yhteistyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisiä

 • terveyskeskusta vahvistetaan ja sen palveluja monipuolistetaan peruserikoissairaanhoidon palveluilla. Tähän yhteistyöhön kutsutaan Janakkala mukaan

 • erikoissairaanhoitoon etsitään ennakkoluulottomasti yhteistyömahdollisuuksia

 • lasten ja nuorten terveyspalveluista (erityisesti mielenterveys) huolehditaan

 • perheille apua ajoissa; perheneuvonta ja lastensuojelu tarvitsevat lisäresursseja

 • vanhuspalvelujen laatu ja mitoitus tulee vastata tarvetta ja kysyntää

 • ikäihmiset ovat kunnille voimavara, eikä pelkästään hoivan kohde. Heitä kuullaan ja kuultu otetaan huomioon palveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä

Kuntatalous on kaiken perusta

 • investoinnit pidetään vuosikatetta (tulorahoituksen ja juoksevien menojen erotus) pienempänä: tämä johtaa lainakannan laskevalle uralle

 • kaupungin palveluksessa oleville luodaan paremmat mahdollisuudet kehittää yksiköidensä toimintaa, tavoitteena taloudellisesti ja laadullisesti kilpailukykyiset palvelut ja parantunut työilmapiiri. Turhat tehtävät kaikista kuntaorganisaation osista karsitaan hyödyntäen mm esimies / alaiskeskusteluja

 • palveluja voidaan ostaa erityisesti paikkakunnalla toimivilta yrityksiltä ja järjestöiltä, jos niiden palvelut ovat edullisempia ja laadukkaampia kuin kaupungin itse tuottamat. Palvelusetelin käyttöä kuntalaisten palvelujen ostovaihtoehtona kehitetään.

 • kunnallisveron maltilliseen nostoon voidaan mennä talouden tasapainottamiseksi

 • kaupungin toimintojen kustannuslaskentaa kehitetään, sitä kautta henkilöstön ja luottamushenkilöiden kustannustietoisuutta saadaan lisättyä

Elinvoimainen Riihimäki kasvaa ja kehittyy hallitusti

 • Riihimäki tarjoaa laadukasta kerros- ja rivitaloasumista kaupungin ydinkeskustassa palvelujen lähellä ja loistavien liikenneyhteyksien äärellä sekä puutarhakaupunkimaista pientaloasumista maaseutumaisessa ympäristössä huolehtimalla pientalotonttien laadukkaasta tarjonnasta

 • kaupungin vihreys ja kauniit kukkaistutukset luovat meille asukkaille viihtyisyyttä, niin myös kaupunkiin muualta tuleville, olkoon ne jatkossakin Riihimäen yhtenä hyvistä tunnusmerkeistä

 • maanhankintaa lunastuksen keinoin keskusta ei kannata

 • yritystoimintaan kaupungillamme on monipuolista, joustavaa liike- ja teollisuustonttitarjontaa erinomaisten liikenneyhteyksien varrella