Presidentinvaalit 2012

Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Humppila / Presidentinvaalit 2012


Tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Vuoden 2012 vaaleissa on huolehdittava siitä, että Suomi säilyy sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana ja jatkaa viime vuosikymmenten menestyksellistä ulkopolitiikan linjaa.

Eurooppa-politiikka kuuluu ensi sijassa pääministerin ja valtioneuvoston toimivaltaan, mutta on presidentilläkin siinä oma sanansa sanottavana.

Presidentti johtaa myös sitä ulkopolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa EU:n puitteissa. Lisäksi presidentin on omalta osaltaan huolehdittava siitä, ettei Suomea viedä perussopimuksia muuttamalla tai hivuttamalla osaksi ylikansallista liittovaltiota. Suomen itsenäisyyttä on puolustettava.

Suomen tulee olla aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa ja edistää kaikin voimin kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen periaatteita on noudatettava myös Suomen sisäisessä rakennustyössä.

Presidentinvaaleissa vastakkain ovat sinipunavoimien ja cityvihreiden eriarvoisuutta kasvattava keskittämispolitiikka ja ihmisyysaatteeseen perustuva keskustan linja, joka tähtää luonnonmukaisen, hajautetun ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Presidentinvaaleissa maallemme on viitoitettava omiin kansallisiin arvoihimme ja ihanteisiimme perustuva suomalainen suunta.

 

 
Vaalitulos Humppilassa:


http://www.vaalikone.fi/presidentti2012/tulos/vaali1/06/103/

Paavo Väyrysen äänimäärät koko Suomessa kunnittain

http://www.vaalikone.fi/presidentti2012/tulos/vaali1/ehdokas/4/

Presidenttiehdokkaamme sivuille
http://www.vayrynen.com/kalenteriPresidentinvaalit 2012

Ensimmäinen vaali

 • Vaalipäivä: sunnuntai 22.1.2012
 • Ennakkoäänestys kotimaassa:
  11.–17.1.2012
 • Ennakkoäänestys ulkomailla:
  11.–14.1.2012

Mahdollinen toinen vaali

 • Vaalipäivä: sunnuntai 5.2.2012
 • Ennakkoäänestys kotimaassa:
  25.–31.1.2012
 • Ennakkoäänestys ulkomailla:
  25.–28.1.2012