Kunnallisvaaliteema Humppilassa

Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Humppila / Kunnallisvaaliteema Humppilassa

Kunnallisvaaliteema Humppilassa

Keskustalle Humppilassa kunta ei ole enempää virasto kuin yrityskään – se on paljon enemmän.Hyvinvointipalveluitamme rakennettiin voimakkaasti 30 vuotta sitten. Silloin palveluita lisättiin tasaiseen tahtiin, koko ajan. Suuret ikäluokat olivat kolmekymppisiä ja sotien veteraanit lähestyivät vähitellen vasta eläkeikää. Nyt eletään toisenlaista aikaa. Väestömuutokset johtavat toisenlaisiin haasteisiin kuin mihin takavuosikymmeninä totuttiin. Mutta yksi asia on ennallaan – vain me itse kuntalaisina vastaamme siitä, että omassa kunnassa osataan tehdä päätöksiä, joilla haasteisiin vastataan. Kukaan ulkopuolinen ei osaa niitä tehdä. Kunnallinen itsehallintomme on maailman mitassa aivan poikkeuksellisen vahva ja yhtä vahva on siihen liittyvä kuntalaisten oma vastuu päätöksenteosta.

Keskusta on aina Humppilassa korostanut tätä kuntalaisten valtaa ja kunnallista itsehallintoa. Meidän mielestämme kuntalaisten palvelut on turvattava tasavertaisesti koko maassa ja meille kunta on myös paikkakunnan moottori kaikessa kehityksessä. Siksi kunnallisvaaleihin pitää mennä otteella, jossa puhutaan oman kunnan ja vähän laajemmankin seudun kehittämismahdollisuuksista – siitä, mihin perustuu seudun elinvoima myös tulevaisuudessa. Työn ja palveluiden turvaaminen kotiseudulle kuuluvat yhteen. Keskustalainen kunta ei myöskään tulevaisuudessa ole vain valtion etäpääte, jonka kaikki rahat menevät vain lakisääteisiin palveluihin. Kunnan on myös kyettävä rakentamaan elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Keskusta haluaa rakentaa kuntia, joissa ihmisen on hyvä elää ja jossa hänestä välitetään.

Koti on maailman paras paikka, jossa jokaisella on oikeus maailman myllerryksistä riippumatta elää onnellisesti ja turvallisesti. Koti myös asettaa ihmisen mittakaavaan. Ihminen alkaa kantaa vastuuta läheisistään. Kodin pienyhteisössä ihminen oppii inhimillistä kanssakäymistä. Samaa kanssakäymistä elämä on yhteiskunnassa kodin ulkopuolella. Ja samaa kanssakäymistä on yhteisten asioiden hoitaminen. Aivan samaa on myös vastuullinen politiikka.
Siksi päättäjät ovat velkaa kaiken valtansa suomalaisille kodeille. Siksi päättäjien tulee pitää huolta kotien hyvinvoinnista. Ja siksi meidän kaikkien tulee pitää huolta siitä, että suomalaisten kotien ääni tulee kuulluksi.
Kunnallisvaaleissa päätetään suomalaisten kotien asioista. Siksi kunnallisvaalit ovat kotivaalit. Keskustan mielestä jokaisen kodin saatavilla pitää Suomen jokaisessa kolkassa olla oikeita vaihtoehtoja asumisessa, lastenhoidossa, koulunkäynnissä, terveydenhuollossa, vapaa-ajan vietossa ja kaikissa muissa asioissa, joita ihmiset tarvitsevat. Kunta alkaa kotiovelta.