Vaikuttaminen on keksittävä uudelleen

Kirjoittajat: Antti Kalliomaa ja Niina Kuuva

Periaateohjelmauudistus sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Periaateohjelmauudistus / Antti Kalliomaa ja Niina Kuuva: Vaikuttaminen on keksittävä uudelleen