Periaateohjelma 2018

Keskustan periaateohjelman uudistaminen 2016-2018

Periaateohjelmauudistus sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Periaateohjelmauudistus

Uudistus

Keskusta uudistaa periaateohjelmansa. Se sisältää ne aatteemme arvot ja suuret suuntaviivat, joihin muut Keskustan ohjelmat, linjaukset ja harjoitettava politiikka perustuvat.

Uusi ohjelma hyväksytään Sotkamon puoluekokouksessa kesäkuussa 2018. Sitä ennen Seinäjoen puoluekokouksessa 10.-12.6.2016 esitellään ne isot kysymykset, joihin ohjelmalla lähdetään vastaamaan. Näiden puoluekokousten välillä Keskustan jäsenillä ja jäsenjärjestöillä on mahdollisuus osallistua ohjelman tekemiseen monin eri tavoin.

Tälle sivulle kootaan periaateohjelman uudistamiseen liittyviä kirjoituksia ja muita aineistoja sitä mukaa kuin ohjelman uudistamisprosessi etenee. Julkaisemme täällä muun muassa  uudistusta valmistelevan Keskustan periaateohjelmatyöryhmän jäsenten kirjoituksia ns. megatrendeistä. Ne ovat suuria ympärillämme vaikuttavia muutosilmiöitä, joihin Keskusta uudella periaateohjelmallaan pyrkii löytämään vastauksia.
Periaateohjelman uudistus 2016-2018.png
Lisätietoja periaateohjelman uudistamisesta:

 

Uudistamisen aikataulu

Syksy 2015
Puoluehallitus nimesi varapuheenjohtaja Annikan Saarikon johtaman periaateohjelmatyöryhmän. Puoluevaltuuston syyskokouksen yhteydessä järjestettiin periaateohjelmatyön peruskysymyksiä taustoittava seminaari.

Kevät 2016
Helmikuussa Keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Tampereella taustoitettiin periaateohjelmatyötä kahdessa tilaisuudessa. Puoluehallitus hyväksyi periaateohjelmatyöryhmän valmisteleman prosessisuunnitelman uudistukselle.
Periaateohjelmatyöryhmän jäsenet tekivät puolueen nettisivuilla julkaistuja kirjoituksia suurilmiöistä, joiden pohjalta lähdettiin tiivistämään periaateohjelmassa vastattavat kysymykset.

Keskustan jäsenet vastasivat periaateohjelmauudistusta koskevaan kyselyyn. Toukokuussa järjestettiin ohjelmauudistuksesta virtuaalinen tupailta.

Puoluekokous Seinäjoella 2016
Puoluekokouksen pääjuhlassa esitellään tärkeimmät kysymykset, joihin ohjelmassa lähdetään vastaamaan. Ensimmäisen kokouspäivän iltana järjestetään Seppo Niemelän muistoseminaari ”Sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana”.

Syksy 2016 – helmikuu 2017
Ohjelmatyötä varten tuotetun tausta-aineiston ja ohjeistuksen pohjalta keskustajärjestöt ja yksittäiset puolueen jäsenet pohtivat vastauksia uudistettavan ohjelman keskeisiin kysymyksiin.

Maaliskuu 2017 – Toukokuu 2017
Jäsen- ja kenttäpalautetta hyödyntäen kirjoitetaan ensimmäinen ohjelmaluonnos.

Syksy 2017
Ohjelmaluonnos lähetetään ensimmäiselle, ”pitkälle” palautekierrokselle.

Tammi-helmikuu 2018
Ohjelmaluonnosta työstetään palautteen pohjalta.

Maaliskuu 2018
Toteutetaan palautekierros uusimmasta luonnoksesta.

Huhti-toukokuu 2018
Puolue-elimet päättävät puoluekokoukselle lopullisesta esityksestä periaateohjelmaksi.

Kesäkuu 2018
Sotkamon puoluekokous hyväksyy uuden periaateohjelman.
Edellä mainitun lisäksi pidetään periaateohjelmatyöryhmän omia kokoontumisia, raportoidaan ohjelmatyön etenemisestä puolue-elimille sekä järjestetään ohjelmauudistukseen  liittyviä tilaisuuksia ja kyselyjä.
Sosiaalisen median mahdollisuudet hyödynnetään.

Aiheeseen liittyvää

 Palautelomake-bannerikuva.jpg

MUUTTUVASSA MAAILMASSA

VIDEOT

Katso tästä, mitä Jani Hevonoja tuumii maatalouden ja  ympäristön tulevaisuudesta:

Jani-video.jpg 

https://vimeo.com/169981641/805965687d


Katso tästä, miten Liina Hauru ja Hannu Tiusanen arvioivat tulevaisuuden työelämän näkymiä:

hannu-ja-liina-video.jpg

https://vimeo.com/169688704/b426b2fe2e

Katso tästä, miten Ritva Sonntag näkee ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen merkityksen:

ritva-video.jpg

https://vimeo.com/169671790/ae9ebc0fe9

Katso tästä, mitä Arvo Väre ajattelee vapaaehtoistyöstä ja yhteisöllisyydestä:

arvo-video.jpg

https://vimeo.com/169680240/26c676fbee

Presidenttiehdokas Matti Vanhasen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitellyt puhe Seinäjoen puoluekokouksessa 12.6.2016 tekstinä

 

Keskustelu periaateohjelmauudistuksesta Tupaillassa,katso täältä>>


Keskustan voimassaoleva periaateohjelma

 

Keskustan arvot, missio ja visio

 


Palautelomakkeeseen