Kunta- ja maakuntauudistus on Keskustan sisukkaan työn tulosta.

Haluamme turvata ihmisille palvelut


Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
 

sipilä-juha-uutiskuva.jpg

Keskustalla oli viime kuntavaaleissa vakavasti otettava ratkaisu siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa järjestetään. Esittelimme tuolloin kotikunta-maakuntamallin.

Eduskuntavaaleissa jatkoimme samalla linjalla. Sote-palveluiden turvaaminen ikääntyvässä yhteiskunnassa vaatii jatkossa järjestämisen osalta laajemmat hartiat.

Sisukas työmme kantaa nyt hedelmää. Meidän esityksemme pohjalta kotikunta-maakuntamalli on menossa hyvää vauhtia eteenpäin. Tulevan kevään kuntavaalit ja vuoden 2018 maakuntavaalit jatkavat keskustan viitoittamalla tiellä.

Meille keskustalaisille on aina ollut tärkeää kotiseudun kehittäminen ja omien voimavarojen varaan rakentaminen. Me tiedämme, että voima on paikallisyhteisössä, joka on ihmisille luonteva yhteisö.

Kuntien roolin muutos nimenomaan kutsuu meitä ottamaan vastuuta ja osallistumaan entistä enemmän lähiympäristön asioiden hoitoon.

Nyt raskaat sote-palvelut siirtyvät pois kuntien esityslistoilta maakunnille. Aikaa ja voimavaroja vapautuu muille tärkeille töille.

Kunnilla on jatkossa suorat vaalit, vahva verotusoikeus ja pitkä lista ihmisten kannalta keskeisiä tehtäviä ja palveluja: varhaiskasvatus, toisen asteen koulutus, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, asuntorakentaminen, kaavoitus, työllisyyden ja elinkeinoelämän edistäminen, energia- ja ympäristöa-siat ja myös paljon muuta.

Nämä tehtävät kutsuvat nyt keskustalaisia tekijöitä.

Kuntapäättäjät voivat nyt enemmän keskittyä ideoimaan ja tekemään ratkaisuja sen hyväksi, että alueen yritykset investoivat ja laajentavat toimintaansa ja että kunta houkuttelee uusia yrityksiä paikka-kunnalleen.

Yhteistyö kuntalaisten, kunnassa toimivien yritysten sekä eri alojen lukuisten järjestöjen kesken on ratkaisevaa kunnan elinvoimaisuuden rakentamisessa.

Maankäytön ja kaavoituksen asioissa kuntien päätösvalta on vahvistunut. Esimerkiksi poikkeamisluvat on siirretty kokonaan kunnille tämän hallituksen toimesta. Tässä luotetaan siihen, että paikallisesta asiasta osataan päättää parhaiten paikallisesti.

Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan, ja monia paikallista rakentamista sujuvoittavia uudistuksia on tulossa. Tämä vähentää turhaa byrokratiaa ja lisää kuntien elinvoimaa.

Erittäin tärkeää on paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja tiedostaminen. Näitä voivat esimerkiksi olla bioenergian, matkailun, omaleimaisen kulttuurin mahdollisuudet ja alueen ihmisten erityisosaa-misen hyödyntäminen.

Kaikkia mahdollisuuksia on hyödynnettävä ennakkoluulottomasti.

Elämme ehdokashankinnassa nyt tärkeintä aikaa. Me rakennamme kuntia, joissa hoidetaan kaikkien ihmisten asioita vastuuntuntoisesti ja joissa päättäjät ovat lähellä kuntalaisia.

Kannustetaan ja toivotetaan tervetulleiksi ihmisiä eri taustoista rohkeasti ja avoimin mielin. Ehdokkaiksi tarvitaan uusia tuoreita voimia ja kokeneita päättäjiä.

Lähtekää joukolla mukaan ja laitetaan yhdessä porukalla joka kunnassa toimeksi.

 Juha