Keskusta 110 -tapahtumapäivä

Tempauspäivä yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Tapahtumapäivä

Suomen Keskusta juhlii 110 toimintavuottaan

Keskusta juhlii tänä vuonna 110-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden merkeissä Keskustan paikalliset toimijat järjestivät 17.9. eri puolilla Suomea Teemme tulevaisuutta -tapahtumia.

Keskustan Instagramissa kuvia tapahtumista>>

Katso vielä edessä olevat tapahtumat tästä>>

Keskusta ei ole jäänyt historian pauloihin, vaan on valinnut tulevaisuuden rakentamisen uudistamisen ja edistyksen keinoin.

Tämän vaalikauden merkittävimpiä uudistuksia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus.

Sote-ratkaisun keskeinen tavoite on turvata sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsyn sujuvuus tasaveroisesti asuinpaikasta riippumatta.

Maakuntauudistus tarkoittaa sitä, että Suomeen syntyy 18 erilaista tapaa kehittää alueita. Tämä luo uutta dynamiikkaa, maakunnat erikoistuvat ja erilaistuvat ja niiden välille syntyy sekä kilpailua että luontaista työnjakoa. Tämä on tulevaisuutta. Uudistus mahdollistaa kunkin alueen voimavarojen entistä paremman hyödyntämisen.

Uudistukset muuttavat myös kuntien asemaa ja tehtäviä. Huhtikuussa 2017 järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan päättäjät rakentamaan omaa tulevaisuuden kotikuntaa.

Suomen Keskustan perusta laskettiin vuonna 1906, jolloin Oulussa perustettiin Suomen Maalaisväestön Liitto. Samaan aikaan Laihialla syntyi Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalainen Maalaisliitto. Nämä Keskustan alkujuuret yhdistyivät vuonna 1908, ja puolueen nimeksi vakiintui Maalaisliitto. Vuodesta 1965 vuoteen 1988 puolueen nimi oli Keskustapuolue.