19.2.2016 Ajankohtaista

Sote-valmistelu etenee hallituksen linjauksen mukaan
Kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan


Sote-valmistelu etenee hallituksen linjauksen mukaan


Useat mediat uutisoivat viikon varrella sote-uudistuksen valmistelutilanteesta. 

Mikään ei kuitenkaan ole muuttunut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu tulee 18 maakunnalle. Vaativimmissa palveluissa ja kehittämisessä tarvitaan laajempaa yhteistyötä, jonka muotoja ja rakenteita parhaillaan selvitetään.

Nämä kaikki linjaukset tehtiin jo marraskuussa ja mukana olivat kaikki kolme hallituspuoluetta. Tämän mukaisesti pääministeri esitteli asian samassa yhteydessä myös eduskunnalle.

Lainvalmistelu on siis normaalissa aikataulussaan ja jatkuu yhteisesti hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Parhaillaan mietitään, mitä hallituksen marraskuussa tekemät linjaukset merkitsevät käytännössä.

Pohdinnassa on muun muassa kysymys vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisestä uusissa organisaatioissa. Kehittämistehtävissä tarvittavasta yhteistyöstä on valmistunut raportti, jota voi parhaillaan kommentoida nettiosoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3696-6.

Sote-valmistelutyö siis etenee aikataulun mukaisesti ja lakiesitykset lähetevät lausunnoille hutikuun lopulla. Jatkuvasti täydentyvää tietoa löytyy sivulta http://alueuudistus.fiKuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan

Valtiovarainministeriö julkisti keskiviikkona ministeri Anu Vehviläisen vastuulla olevan kokonaisuuden kuntien kustannusten karsimisesta kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä.

Hankkeen toimenpideohjelmaan kirjattujen muutosten arvioidaan tuovan pitkällä aikavälillä yhteensä reilun 400 miljoonan euron kustannussäästöt. Edelliset hallitukset pyrkivät myös toteuttamaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsintaa, mutta epäonnistuivat yrityksissään.

Toimenpideohjelman kustannussäästöistä 57 % kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluvastuulla oleviin asioihin. Toimenpiteissä on useita lainsäädäntöhankkeita, jotka tuovat toteutuessaan merkittäviä kustannussäästöjä kunnille.

Ohjelmaan on kirjattu mm. hoitoon pääsyn määräaikojen arviointi, kuntien asiakasmaksujen muutokset, suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilu ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusehtojen ja velvoitteiden muutokset. Näiden asioiden valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Osa toimenpiteistä tuo säästöjä vasta pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi henkilöstöryhmien välisen työnjaon muutokset eivät tapahdu hetkessä ja niiden valmistelu tullee tapahtumaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Jo 2000-luvun alusta on tunnistettu tarve tehdä vammaislainsäädännön kokonaisuudistus, se sisältyy nyt yhtenä merkittävänä asiana toimenpideohjelmaan. Tavoitteena on yhdistää kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki uudeksi vammaisten henkilöiden erityspalveluja koskevaksi laiksi.

Lakiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuuden toteutumista. Vammaisjärjestöt pitävät myös lainsäädännön uudistamista tarpeellisena.

Hallitus ei toteuta sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia vain säästöt edellä. Toiminnan muutosten lähtökohta on, että hallituksen tavoite kuntien kustannusten vähentämiseksi toteutetaan siten, että ihmisten oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ei vaarannu.