Huolenpitoa - huomennakin.

Vi lever upp till vårt löfte om att ta hand om varandra.

Många av oss har upplevt att det dröjer alltför länge att få en tid hos läkaren. Och när man sedan väl är där, får man gå från lucka till lucka.

Många läkare och skötare är i sin tur så ansträngda att deras krafter håller på att ta slut. De måste lägga ned en stor del av sin arbetstid på onödig byråkrati och tidskrävande rutiner. Den tiden är borta från deras egentliga arbete, som kräver hög expertis – att hjälpa människor och ge vård vid rätt tidpunkt.

Om vi inte gör någonting, kommer den här situationen att bli allt värre. Hårdast drabbas de som har det största behovet av vård och omsorg, och de som inte kan ta hand om sig eller sina närstående själva.

Centern har en lösning som tryggar att alla finländare får social- och hälsovårdstjänster jämlikt i hela landet även i framtiden.

Högklassiga tjänster kräver bredare axlar. Därför är det landskapen som i fortsättningen ordnar social- och hälsovårdstjänsterna. Vi måste leva upp till det omsorgslöfte som getts finländarna – uthålligt och med ett varmt hjärta.

Vi förbinder oss till att du kommer snabbare till läkaren och får flexibelt den hjälp som du behöver från en enda lucka. Du kan välja mellan offentlig och privat vård, och dina uppgifter förmedlas smidigare mellan olika vårdplatser.

På längre sikt håller vi kostnaderna under kontroll. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna sätta Finland i skick.

Tyyne-800x450px-med-text.jpg