Työryhmät

Suora-tieTiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Keskusta / Työryhmät

Työryhmät valmistelevat Keskustan puoluehallituksen ja -johdon niille antamat ohjelmatyöhän ja politiikan valmisteluun liittyvät tehtävät.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Antti Kaikkonen.

Talouspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Koulutuspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Tuomo Puumala.

Kunta- ja aluetyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Timo Korhonen.

Asuntotyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Antti Kurvinen
 
Ilmasto-, energia- ja ympäristötyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Hanna Kosonen
 
Työelämätyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Katri Kulmuni
 
Järjestötyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja Juha Rehula

Keskustan merkittävin ohjelmahanke kuluvalla vaalikaudella on puolueen periaateohjelman uudistaminen. Tähtäin on Sotkamon puoluekokouksessa 2018, jolloin uusi ohjelma hyväksytään.

Periaateohjelmatyöryhmä
puheenjohtaja kansanedustaja, varapuheenjohtaja Annika Saarikko.