Keskustan ministerit

Keskusta maisema3.jpg
Keskusta.fi / Keskusta / Ministerit

Leppä-Jari--uutiskuva.jpgKansanedustaja Jari Leppä Keskustan ehdokas maa- ja metsätalousministeriksi

Keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokous on 27.4. puolueen puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän esityksestä valinnut kansanedustaja Jari Lepän Keskustan ehdokkaaksi maa- ja metsätalousministeriksi. Leppä on vuodesta 2007 alkaen toiminut yhtäjaksoisesti eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Eduskuntaan Leppä valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. (Jari Lepän kuvat Keskustan kuvapankissa)

Muutoksia vastuualueisiin

Puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokous hyväksyi puheenjohtaja Sipilän esityksestä myös muutoksia Keskustan ministereiden vastuualueisiin. Omistajaohjausasiat siirtyvät pääministeriltä elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Energia-asiat puolestaan siirtyvät Lintilältä ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Tasavallan presidentti päättää nimityksestä perjantaina 5.5.2017.

Keskustan ministerit

Sipilä-Juha-250x300.jpg

Pääministeri Juha Sipilä

Juha Sipilän kuvat Keskustan kuvapankissa

Pääministeri käsittelee VNK:ssa osan valtioneuvoston EU-sihteeristön asioista ja muut VNK:n asiat omistajaohjausasiat mukaan lukien. Pääministeri käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvista asioista Eurooppa-neuvostoon liittyvät asiat, Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat.

Pääministeri huolehtii perustuslain nojalla valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministerillä on erityinen vastuu kokonaiskoordinaatiosta ministeriöiden toimialoilla digitalisaatioon, normien purkuun ja kokeilutoimintaan liittyen.


Lintilä-Mika-250x300.jpg

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Mika Lintilän kuvat Keskustan kuvapankissa

Elinkeinoministeri toimii TEM:n päällikkönä ja käsittelee TEM:in asiat lukuun ottamatta oikeus- ja  työministerille kuuluvia asioita.


Berner-Anne-250x300.jpg

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Anne Bernerin kuvat Keskustan kuvapankissa

Liikenne- ja viestintäministeri toimii LVM:n päällikkönä ja käsittelee sille kuuluvat asiat. Lisäksi hän käsittelee OM:n asioista Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.


Rehula-Juha-250x300.jpg

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
kesäkuuhun 2017 

Juha Rehulan kuvat Keskustan kuvapankissa

JA

Saarikko-Annika-250x300.jpg

Annika Saarikko
kesäkuusta 2017

Annika Saarikon kuvat Keskustan kuvapankissa

Perhe- ja peruspalveluministeri käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.


Tiilikainen-Kimmo-250x300.jpg

Maa-, metsätalous- sekä ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Kimmo Tiilikaisen kuvat Keskustan kuvapankissa

Maatalous- ja ympäristöministeri toimii sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön päällikkönä ja käsittelee näille ministeriöille kuuluvat asiat.


Vehviläinen-Anu-250x300.jpg

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Anu Vehviläisen kuvat Keskustan kuvapankissa

Kunta- ja uudistusministeri käsittelee VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Lisäksi hän vastaa VNK:ssa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi.